Apr 182012
 

MORALSK DILEMMA: Norge er en betydelig eksportør av våpen og annet krigsmateriell. Vi selger store mengder krigsmateriell til USA, England og Tyskland, men holder seg samtidig for god til å eksportere våpen til Israel. Utenriksdepartementet ga i 2003 avslag på utførselslisens for krigsmateriell til Israel. Men det gis ingen årlig gjennomgang av hvem vi kjøper hva slags krigsmateriell fra. Det viser seg at Norge i de senere år paradoksalt nok har importert krigsmateriell nettopp fra Israel. Norge støtter derfor Israelsk krigsindustri. Denne moralske inkonsistensen er oversett i Stortinget, departementene og offentlig debatt om norsk eksportkontroll.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:59 am

Sorry, the comment form is closed at this time.