May 212012
 

ETTERRETNING: Amerikanske presidenter har stadig unngått CIA sine analyser og anbefalinger. Richard Nixon hadde en dyp antipati for CIA, og Jimmy Carters nærmeste medarbeidere så på byråets estimater som «brysomme» og «irrelevante». Ronald Reagans CIA-sjef William Casey «kranglet og kjempet med» sine analytikere. Forvrengning av CIAs informasjon i politisk øyemed skjedde både forut for Vietnam-krigen og ved angrepet på Irak. Både under Vietnam-krigen og krigen i Irak ble publikum mobilisert på grunnlag av kyniske forfalskninger. Bush-regjeringen har ikke nøyd seg med å ignorere etterretningsinformasjon, men har forvrengt helt bevisst det som etterretningstjenesten rapporterte. Innstendige advarsler om kaotiske forhold i et Irak etter Saddam, samt fare for borgerkrig, ble ignorert. Og når Bush uttalte 14. desember at «mye av etterretningsinformasjonen viste seg å være feilaktig» var dette simpelthen en løgn. Praktisk talt alle etterretningsrapportene, deri inkludert flere advarsler, var korrekte, men regjeringen forkastet dem fordi de kolliderte med planene om å fjerne Saddam Hussein fra makten.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 11:01 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.