Aug 292015
 

STORBRITANNIA: Loven Terrorism Bill 2006 styrker betraktelig den britiske regjeringens mulighet til å kriminalisere – ikke bare enhver politisk handling, men også ethvert opposisjonelt utsagn eller enhver støtte til motstandshandlinger eller nasjonale frigjøringskriger. I praksis gir den nye loven regjeringen muligheten til å forby enhver politisk organisasjon, fengsle eller deportere enhver person som uttrykker, har uttrykt eller vil komme til å uttrykke en politisk mening som skiller seg fra regjeringens synspunkter på voldelige konflikter over hele verden. Loven fortrenger selve essensen i det politiske.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 2:34 am

Sorry, the comment form is closed at this time.