Apr 242014
 

CHILE: Augusto Pinochet døde 10. desember – uten ha blitt straffet, men også uten ære. Hans diktatur mellom 1973-89 er symbolsk for militærdiktaturene som styrte Latin-Amerika på den tiden. Statskuppet mot Salvador Allende i 1973 var planlagt, finansiert og ledet av USAs utenriksminister Henry Kissinger (vinner av Nobels fredspris). Landet ble så en forsøkskanin for Milton Friedmans ultraliberale teser, noe som resulterte i dets ruin. Etter Pinochet ligger et knust land uten framtid: Grunnleggende rettighetene som arbeidskontrakter, mangfoldig informasjon, offentlige helsetjenester og utdannelse for alle er ønskedrømmer er stadig fjernere.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:25 am

Sorry, the comment form is closed at this time.