May 172015
 

Hvorfor nekter Hamas fremdeles, på tross av omfattende press fra alle kanter, å anerkjenne staten Israel? Fordi bevegelsen ikke har noen verdens ting å tjene på det. Hamas er i dag svært annerledes enn tidligere: De er opptatt av politiske rettigheter, «som ytringsfriheten, pressefriheten, og retten til organisasjonsfrihet». Ideer om «mangfold», «maktdeling» og «fredelig maktskifte» har fått ny giv, og tanker om et «velutviklet sivilsamfunn» og respekt for minoriteters rettigheter har også en sentral plass i dagens nye Hamas.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:25 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.