Apr 162013
 

HISTORIE: Livet til de afrikanske slavene i sukkerplantasjekoloniene var «ubehagelig, brutalt og kort». I 1650 ankom over 7 000 slaver i året – jevnt fordelt blant de portugisiske, britiske, franske og spanske besittelsene. Det uhyggelige toppunktet kom i siste halvdel av 1700-tallet, da mellom 60 og 80 000 afrikanske slaver ankom de amerikanske kontinentene hvert år. Slavesystemer i stor skala kan spores tilbake til antikken. Allerede på 800-tallet fantes det en blomstrende slavehandel mellom Vest- og Nord-Afrika. Slavehandelen førte til grunnleggende samfunnsendringer på begge sider av Atlanteren – slavehandelen var sentral for byggingen av en helt «ny verden». Med den atlantiske slavehandelen av mellom 12 og 15 millioner mennesker, oppsto nye former for sosial organisering, kulturell samhandling og politisk maktutøvelse. USA importerte faktisk færrest slaver av de store amerikanske slaveeiersamfunnene. Og britene brukte sin sjømakt til å bekjempe den betydelige slavehandelen til Cuba og Brasil. Men med bomullsboomen ble sørstatene forvandlet til verdens største slaveøkonomi.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:01 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.