Å flykte til den nye verden

 Redaksjon  Comments Off on Å flykte til den nye verden
Jul 272016
 

KOSMOPOLITIKK: Den globale utopi om kosmopolitisk tilhørighet har hittil blitt inkarnert av en håndfull intellektuelle, politikere og forretningsfolk, som føler seg hjemme hvor som helst i verden – der de har utviklet en egen internasjonal kultur. Men mange andre ressursfattige lar seg friste til utvandring, slik en bulgarsk vits lød: «Bare de eventyrlystne blir hjemme.» Historisk sett har dessverre migranter ofte støtt på problemer: Eksempelvis drev Storbritannia 2,5 millioner irer til å utvandre til Amerika – hvorav 1,5 millioner sultet i hjel. Mange ønsker å frigjøre seg fra deres lokale skjebne. Men verdens ressursfattige migranter får i dag ofte en tilværelse hvor politiske eller sosiale rettigheter utelukkes, og det man står tilbake med, som blir viktig for ens selvbilde, er rollen som forbruker.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:27 am

Evig krig for evig fred

 Redaksjon  Comments Off on Evig krig for evig fred
Feb 232015
 

USAS KRIGFØRING: I dag har rundt fire millioner mennesker, hovedsakelig sivile, mistet livet i ikke-konvensjonelle kriminelle kriger – finansiert gjennom smugling av diamanter, narkotika eller våpen. Nå nærmer USAs tap i Irak seg samme antall ofre som ved angrepene 11. September. Men Washington har en evne til å fortsette «å lide nederlag med suksess». Sannheten er at etter fem år, fem konflikter og fem milliarder dollar har Washingtons globale og «assymetriske» krig mot terrorisme styrket de fundamentalistiske fiendene og svekket de «moderate» kreftene. Også med konfliktene i Somalia forsterket de destabiliseringen av hele Afrikas horn. Derimot er EU et regionalt og fredelig prosjekt som privilegerer diplomatiske og kosmopolitiske løsninger.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:22 pm

De skaper nye sykdommer

 Redaksjon  Comments Off on De skaper nye sykdommer
Feb 202013
 

LEGEMIDLER: De verdensomspennende farmasøytgigantene er ikke lenger fornøyd med å selge medisin bare til syke. Man har allerede storsuksesser som Prozac og Viagra. Selskapene er med på «å unnfange» nye medisinske lidelser. Markedsføringsstrategiene til verdens største legemiddelfirmaer retter seg nå aggressivt inn mot de rike og friske. Reklamekampanjer utnytter vår iboende frykt for død, forfall og sykdom. Legemiddelindustrien bidrar til å skape nye sykdommer. Sjenerthet blir et tegn på sosial angst-forstyrrelse, og premenstruelle smerter blir en mental lidelse kalt premenstruell dysfori-forstyrrelse. Seksuelt småtrøbbel blir til alvorlige seksualproblemer, en naturlig overgangsperiode i livet blir en hormonmangelsykdom kalt menopausen, og ukonsentrerte kontoransatte skal visstnok lide av en voksen form for ADD. Mange leger, forskere, helsetalsmenn og politikere prøver å få bukt med industriens innflytelse på vitenskapelig forskning og legenes ordineringsmønster, og retten til å definere sykdom eller potensielle pasienter. For den offentlige helsesystemet er dette en uholdbar kostnadsøkning.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 5:15 pm