Fedrelandets elskede Generalkaptein

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Fedrelandets elskede Generalkaptein
Apr 242014
 

CHILE: Augusto Pinochet døde 10. desember – uten ha blitt straffet, men også uten ære. Hans diktatur mellom 1973-89 er symbolsk for militærdiktaturene som styrte Latin-Amerika på den tiden. Statskuppet mot Salvador Allende i 1973 var planlagt, finansiert og ledet av USAs utenriksminister Henry Kissinger (vinner av Nobels fredspris). Landet ble så en forsøkskanin for Milton Friedmans ultraliberale teser, noe som resulterte i dets ruin. Etter Pinochet ligger et knust land uten framtid: Grunnleggende rettighetene som arbeidskontrakter, mangfoldig informasjon, offentlige helsetjenester og utdannelse for alle er ønskedrømmer er stadig fjernere.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:25 am

Den digitale makten

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Den digitale makten
Mar 172014
 

INTERNETT: Informasjonsmylderet har utvilsomt ført til en endring i måten media fungerer på. Profesjonelle journalister lar seg forlede av gale opplysninger på internett. Og mindre utdannede og mindre velstående mennesker har en tendens til å begrense sine bevegelser på internett til kommersielle nettsider som tilhører de store medieaktørene. Ensidig fokus på bloggernes revolusjonerende kraft kan bidra til å overskygge det faktum at multinasjonale sammenslutninger innen massemedia bruker internett for å styrke sin innflytelse og makt. De har utviklet sofistikerte metoder for å kanalisere internettrafikken til deres egne sider.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 10:55 pm

Vinnere i Amsterdam

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Vinnere i Amsterdam
Feb 252014
 

Flere skandinaviske dokumentarer var gjenstand for mye oppmerksomhet på IDFA. Ikke minst fordi danske regissører vant hele tre priser på festivalen. Kandidatene til alle priskategoriene, valgt blant flere tusen filmer, ble vurdert av en fagjury på tre personer. Den prestisjefulle VPRO Joris Ivens-prisen for dokumentarfilmer i full lengde gikk til filmen The Monastery – Mr. Vig and The Nun av Pernille Rose Grønkjær, som handler om hvordan russisk-ortodokse nonner forsøker å etablere et kloster i et dansk slott.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 4:21 am

Anti-intellektualisme

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Anti-intellektualisme
Jan 282014
 

INTELLEKTUELLE: «Eliten» i USA omtales som nedlatende, sløsende, kunstig, feminin, manipulerende, mer intellektuell enn praktisk og avhengig av andres arbeid. Den stigmatiserte eliten er ikke særlig rik, men den er kultivert. En taus majoritet føler seg derfor tråkket på av embetsmenns, dommeres, eksperters beslutninger, og av de intellektuelles hovmod. Her dreier det seg om lærdhet og kosmopolitisme versus enkelhet og tradisjon. Kollektivistiske teorier til en altfor velutdannet elite trenger ikke inn hos dem som holder fast ved nasjonens røtter, verdiene til The Founding Fathers og markedets selvregulerende usynlige hånd. På 50-tallet viste Mccarthyismen hvilken innflytelse høyresiden har i folkelige kretser, slik den angrep en «ny klasse» intellektuelle som sto i motsetning til nasjonens religiøse og patriotiske tradisjoner. Venstresiden svarte med å hevde at majoriteten var rasistisk, sykelig opptatt av sikkerhet, sexistisk, homofob, nasjonalistisk, fundamentalistisk. I dag har den konservative strategien vunnet denne kulturkrigen — slik den undertrykkende republikanske tale- og tenkemåten opportunistisk spiller på det folkelige.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 2:31 pm

Menneskets muligheter

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Menneskets muligheter
Dec 112013
 

FILOSOFI: Ifølge Marta Nussbaum, professor i filosofi og jus, Universitetet i Chicago, er USA et av de vanskeligste stedene for filosofien. Og avisen New York Times liker ikke noe som innebærer komplisert argumentasjon. Nussbaum uttaoler seg om filosofiens rolle i dag, om nyliberalisme, om postmodernisme, om feminisme, men mest av alt om de menneskelige mulighetene: – Den politiske liberalismen kan best forsvares hvis vi benytter oss av ideen om menneskelige muligheter som politisk mål, enn å tenke på det gode i form av inntekt og rikdom alene, sier hun. Det finnes en kantiansk ide om menneskelig likeverd og verdighet i bunnen av liberalismen.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 2:30 am

Den atlantiske slavehandelen

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Den atlantiske slavehandelen
Apr 162013
 

HISTORIE: Livet til de afrikanske slavene i sukkerplantasjekoloniene var «ubehagelig, brutalt og kort». I 1650 ankom over 7 000 slaver i året – jevnt fordelt blant de portugisiske, britiske, franske og spanske besittelsene. Det uhyggelige toppunktet kom i siste halvdel av 1700-tallet, da mellom 60 og 80 000 afrikanske slaver ankom de amerikanske kontinentene hvert år. Slavesystemer i stor skala kan spores tilbake til antikken. Allerede på 800-tallet fantes det en blomstrende slavehandel mellom Vest- og Nord-Afrika. Slavehandelen førte til grunnleggende samfunnsendringer på begge sider av Atlanteren – slavehandelen var sentral for byggingen av en helt «ny verden». Med den atlantiske slavehandelen av mellom 12 og 15 millioner mennesker, oppsto nye former for sosial organisering, kulturell samhandling og politisk maktutøvelse. USA importerte faktisk færrest slaver av de store amerikanske slaveeiersamfunnene. Og britene brukte sin sjømakt til å bekjempe den betydelige slavehandelen til Cuba og Brasil. Men med bomullsboomen ble sørstatene forvandlet til verdens største slaveøkonomi.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:01 pm

Når man ignorerer CIA

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Når man ignorerer CIA
May 212012
 

ETTERRETNING: Amerikanske presidenter har stadig unngått CIA sine analyser og anbefalinger. Richard Nixon hadde en dyp antipati for CIA, og Jimmy Carters nærmeste medarbeidere så på byråets estimater som «brysomme» og «irrelevante». Ronald Reagans CIA-sjef William Casey «kranglet og kjempet med» sine analytikere. Forvrengning av CIAs informasjon i politisk øyemed skjedde både forut for Vietnam-krigen og ved angrepet på Irak. Både under Vietnam-krigen og krigen i Irak ble publikum mobilisert på grunnlag av kyniske forfalskninger. Bush-regjeringen har ikke nøyd seg med å ignorere etterretningsinformasjon, men har forvrengt helt bevisst det som etterretningstjenesten rapporterte. Innstendige advarsler om kaotiske forhold i et Irak etter Saddam, samt fare for borgerkrig, ble ignorert. Og når Bush uttalte 14. desember at «mye av etterretningsinformasjonen viste seg å være feilaktig» var dette simpelthen en løgn. Praktisk talt alle etterretningsrapportene, deri inkludert flere advarsler, var korrekte, men regjeringen forkastet dem fordi de kolliderte med planene om å fjerne Saddam Hussein fra makten.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 11:01 pm

Norsk våpenhandel med Israel

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Norsk våpenhandel med Israel
Apr 182012
 

MORALSK DILEMMA: Norge er en betydelig eksportør av våpen og annet krigsmateriell. Vi selger store mengder krigsmateriell til USA, England og Tyskland, men holder seg samtidig for god til å eksportere våpen til Israel. Utenriksdepartementet ga i 2003 avslag på utførselslisens for krigsmateriell til Israel. Men det gis ingen årlig gjennomgang av hvem vi kjøper hva slags krigsmateriell fra. Det viser seg at Norge i de senere år paradoksalt nok har importert krigsmateriell nettopp fra Israel. Norge støtter derfor Israelsk krigsindustri. Denne moralske inkonsistensen er oversett i Stortinget, departementene og offentlig debatt om norsk eksportkontroll.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:59 am