Oct 032014
 

HISTORIE: Det tok de 20 000 mennene fra det hemmelige sovjetiske politiet kun 48 timer å gjennomføre utrenskningen av tatarene på Krim i 1940. Buskap og eiendommer ble forlatt og raskt overtatt av de «slaviske» nybyggerne sovjetstaten hadde mobilisert for å erstatte den deporterte befolkningen. Ifølge tatarorganisasjonenes tall døde mer enn 80 000 personer. Historiske sett ble Krim fullstendig annektert av Katarina IIs Russland i 1783 – Det russiske imperiet ønsket havner i varmere havområder.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:32 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.