admin

De skaper nye sykdommer

 Redaksjon  Comments Off on De skaper nye sykdommer
Feb 202013
 

LEGEMIDLER: De verdensomspennende farmasøytgigantene er ikke lenger fornøyd med å selge medisin bare til syke. Man har allerede storsuksesser som Prozac og Viagra. Selskapene er med på «å unnfange» nye medisinske lidelser. Markedsføringsstrategiene til verdens største legemiddelfirmaer retter seg nå aggressivt inn mot de rike og friske. Reklamekampanjer utnytter vår iboende frykt for død, forfall og sykdom. Legemiddelindustrien bidrar til å skape nye sykdommer. Sjenerthet blir et tegn på sosial angst-forstyrrelse, og premenstruelle smerter blir en mental lidelse kalt premenstruell dysfori-forstyrrelse. Seksuelt småtrøbbel blir til alvorlige seksualproblemer, en naturlig overgangsperiode i livet blir en hormonmangelsykdom kalt menopausen, og ukonsentrerte kontoransatte skal visstnok lide av en voksen form for ADD. Mange leger, forskere, helsetalsmenn og politikere prøver å få bukt med industriens innflytelse på vitenskapelig forskning og legenes ordineringsmønster, og retten til å definere sykdom eller potensielle pasienter. For den offentlige helsesystemet er dette en uholdbar kostnadsøkning.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 5:15 pm

Når man ignorerer CIA

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Når man ignorerer CIA
May 212012
 

ETTERRETNING: Amerikanske presidenter har stadig unngått CIA sine analyser og anbefalinger. Richard Nixon hadde en dyp antipati for CIA, og Jimmy Carters nærmeste medarbeidere så på byråets estimater som «brysomme» og «irrelevante». Ronald Reagans CIA-sjef William Casey «kranglet og kjempet med» sine analytikere. Forvrengning av CIAs informasjon i politisk øyemed skjedde både forut for Vietnam-krigen og ved angrepet på Irak. Både under Vietnam-krigen og krigen i Irak ble publikum mobilisert på grunnlag av kyniske forfalskninger. Bush-regjeringen har ikke nøyd seg med å ignorere etterretningsinformasjon, men har forvrengt helt bevisst det som etterretningstjenesten rapporterte. Innstendige advarsler om kaotiske forhold i et Irak etter Saddam, samt fare for borgerkrig, ble ignorert. Og når Bush uttalte 14. desember at «mye av etterretningsinformasjonen viste seg å være feilaktig» var dette simpelthen en løgn. Praktisk talt alle etterretningsrapportene, deri inkludert flere advarsler, var korrekte, men regjeringen forkastet dem fordi de kolliderte med planene om å fjerne Saddam Hussein fra makten.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 11:01 pm

Norsk våpenhandel med Israel

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Norsk våpenhandel med Israel
Apr 182012
 

MORALSK DILEMMA: Norge er en betydelig eksportør av våpen og annet krigsmateriell. Vi selger store mengder krigsmateriell til USA, England og Tyskland, men holder seg samtidig for god til å eksportere våpen til Israel. Utenriksdepartementet ga i 2003 avslag på utførselslisens for krigsmateriell til Israel. Men det gis ingen årlig gjennomgang av hvem vi kjøper hva slags krigsmateriell fra. Det viser seg at Norge i de senere år paradoksalt nok har importert krigsmateriell nettopp fra Israel. Norge støtter derfor Israelsk krigsindustri. Denne moralske inkonsistensen er oversett i Stortinget, departementene og offentlig debatt om norsk eksportkontroll.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:59 am