admin

Å flykte til den nye verden

 Redaksjon  Comments Off on Å flykte til den nye verden
Jul 272016
 

KOSMOPOLITIKK: Den globale utopi om kosmopolitisk tilhørighet har hittil blitt inkarnert av en håndfull intellektuelle, politikere og forretningsfolk, som føler seg hjemme hvor som helst i verden – der de har utviklet en egen internasjonal kultur. Men mange andre ressursfattige lar seg friste til utvandring, slik en bulgarsk vits lød: «Bare de eventyrlystne blir hjemme.» Historisk sett har dessverre migranter ofte støtt på problemer: Eksempelvis drev Storbritannia 2,5 millioner irer til å utvandre til Amerika – hvorav 1,5 millioner sultet i hjel. Mange ønsker å frigjøre seg fra deres lokale skjebne. Men verdens ressursfattige migranter får i dag ofte en tilværelse hvor politiske eller sosiale rettigheter utelukkes, og det man står tilbake med, som blir viktig for ens selvbilde, er rollen som forbruker.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:27 am

Oljemengden minker, behovet øker

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Oljemengden minker, behovet øker
Mar 242016
 

OLJEKRIG: Det internasjonale oljeforbruket vil øke med opptil 50 prosent i løpet av de 25 kommende år. Men hvordan klarer man å tilfredsstille etterspørselen? I mange land er man vitne til at produksjonen går ned. Og mange er skeptiske overfor hva som er den faktiske mengden av oljereserver. Gamle oljefelt viser tegn på uttørking. Og flere oljeproduserende land operer med oljetall som virker mistenkelige. Deres oljereserver kontrolleres av statlige selskaper som nekter enhver kontroll utenfra. OPECs såkalte «påviste reserver» er omtrent 400 milliarder fat større enn det som uavhengige private organisasjoner har kommet fram til. I dag kan det bli konflikter mellom de største vestlige forbrukslandene. Hvor snart må de finne andre energikilder?

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 11:05 pm

De britiske muslimene i Storbritannia

 Cafe Diplomatique  Comments Off on De britiske muslimene i Storbritannia
Feb 142016
 

Forvirring i de muslimske samfunnene i Storbritannia. Det er åpenbart at attentatene i London 7. juli 2005 har framprovosert en reell frykt for at deler av Storbritannias 2,5 millioner muslimer skal radikaliseres. Nærmere halvparten av de britiske muslimene har pakistansk opprinnelse, av disse kommer 80 prosent fra landsbygda –flesteparten kan ikke skrive og lese, selv ikke urdu. Byen Dewsbury lever nå under en permanent beleiring – der nektet de å snakke med journalister siden de siste arrestasjonene i fjor sommer skapte en mediestorm. Folk er tilbakeholdne med å påpeke måten de blir utpekt på som muslimer.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:25 pm

Rembrandt – og uniformeringen af øjet

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Rembrandt – og uniformeringen af øjet
Dec 162015
 

BILLEDKUNST: Udstillingen Rembrandt? Mesteren og hans værksted på Statens Museum for Kunst i København, viser en trend som man har kunnet iagttage i en række udstillinger af «Old Masters» i nyere tid: en mængde af infrarøde og ultraviolette fotografier, fotografier i skrålys, tekniske data og diagrammer. Den franske filosof Paul Virilio har advaret for den industrialisering af synet og den visuelle dressur som præger vores kultur. En fremadskridende serie af optiske instrumenter og proteser omdefinerer fuldstændigt forholdet mellem betragteren og den betragtede i kunsten. Dels gennem at betragtningens hastighed accelererer og at det betragtede derved bliver mere og mere gennemsigtigt og mindre stofligt, og dels gennem installationen af skærme. Romantiserede genier såsom Rembrandt og Giorgione, bliver foremål for dette videnskabeligt penetrerende blik. Kunsten er de briller, som den er blevet iscenesat med.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 11:28 pm

Når intensjonen blir en forbrytelse

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Når intensjonen blir en forbrytelse
Aug 292015
 

STORBRITANNIA: Loven Terrorism Bill 2006 styrker betraktelig den britiske regjeringens mulighet til å kriminalisere – ikke bare enhver politisk handling, men også ethvert opposisjonelt utsagn eller enhver støtte til motstandshandlinger eller nasjonale frigjøringskriger. I praksis gir den nye loven regjeringen muligheten til å forby enhver politisk organisasjon, fengsle eller deportere enhver person som uttrykker, har uttrykt eller vil komme til å uttrykke en politisk mening som skiller seg fra regjeringens synspunkter på voldelige konflikter over hele verden. Loven fortrenger selve essensen i det politiske.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 2:34 am

Ble Arafat myrdet?

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Ble Arafat myrdet?
Jul 182015
 

Det er 25 måneder siden Yasir Arafat, president for De palestinske selvstyremyndighetene og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO), døde. De franske legene som behandlet ham i siste fase av hans sykdom, fant ikke fullstendig ut hva dødsårsaken var. Hvis det ikke dreier seg om en naturlig død framtvinger to naturlige spørsmål reiser seg: hvordan ble han myrdet og av hvem? Den første gåten forblir uten svar. Det andre spørsmålet er ikke lenger en gåte takket være Ariel Sharons venn og mest trofaste, og kanskje mest personlige beundrer gjennom et halvt århundre, Uri Dan, journalisten på den israelske høyresiden. Palestinerne har aldri vært i tvil om at statsminister Ariel Sharon drepte lederen deres.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 8:26 am

Det nye Hamas

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Det nye Hamas
May 172015
 

Hvorfor nekter Hamas fremdeles, på tross av omfattende press fra alle kanter, å anerkjenne staten Israel? Fordi bevegelsen ikke har noen verdens ting å tjene på det. Hamas er i dag svært annerledes enn tidligere: De er opptatt av politiske rettigheter, «som ytringsfriheten, pressefriheten, og retten til organisasjonsfrihet». Ideer om «mangfold», «maktdeling» og «fredelig maktskifte» har fått ny giv, og tanker om et «velutviklet sivilsamfunn» og respekt for minoriteters rettigheter har også en sentral plass i dagens nye Hamas.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:25 pm

Evig krig for evig fred

 Redaksjon  Comments Off on Evig krig for evig fred
Feb 232015
 

USAS KRIGFØRING: I dag har rundt fire millioner mennesker, hovedsakelig sivile, mistet livet i ikke-konvensjonelle kriminelle kriger – finansiert gjennom smugling av diamanter, narkotika eller våpen. Nå nærmer USAs tap i Irak seg samme antall ofre som ved angrepene 11. September. Men Washington har en evne til å fortsette «å lide nederlag med suksess». Sannheten er at etter fem år, fem konflikter og fem milliarder dollar har Washingtons globale og «assymetriske» krig mot terrorisme styrket de fundamentalistiske fiendene og svekket de «moderate» kreftene. Også med konfliktene i Somalia forsterket de destabiliseringen av hele Afrikas horn. Derimot er EU et regionalt og fredelig prosjekt som privilegerer diplomatiske og kosmopolitiske løsninger.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:22 pm

Barelwi-, deobandi-, og tablighmuslimer…

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Barelwi-, deobandi-, og tablighmuslimer…
Nov 022014
 

Storbritannia har 2,5 millioner muslimer, omtrent 3 prosent av befolkningen. Noen bosatte seg som sjømenn fra og med det 18. århundret, men den store innvandringen startet på slutten av 50-tallet. To tredjedeler av muslimene har asiatisk opprinnelse – indere, pakistanere (660 000, flesteparten kommer fra rurale strøk) og bangladeshere. Den siste tredjedelen består av irakere, nigerianere, iranere, algeriere, somaliere, bosniere og kosovoalbanere.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:46 pm

Avtatariseringen av Krim

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Avtatariseringen av Krim
Oct 032014
 

HISTORIE: Det tok de 20 000 mennene fra det hemmelige sovjetiske politiet kun 48 timer å gjennomføre utrenskningen av tatarene på Krim i 1940. Buskap og eiendommer ble forlatt og raskt overtatt av de «slaviske» nybyggerne sovjetstaten hadde mobilisert for å erstatte den deporterte befolkningen. Ifølge tatarorganisasjonenes tall døde mer enn 80 000 personer. Historiske sett ble Krim fullstendig annektert av Katarina IIs Russland i 1783 – Det russiske imperiet ønsket havner i varmere havområder.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:32 pm