admin

Hundefôr: Hvordan velge riktig fôr til hunden din

 Uncategorized  Comments Off on Hundefôr: Hvordan velge riktig fôr til hunden din
Dec 082017
 

Hundefôr er en fellesbetegnelse på industrielt produsert mat for hunder. Både hunder og katter er avhengig av å spise kjøtt, og det er derfor alltid kjøtt i både kattemat og hundefôr.

Det er viktig at du som hundeeier tilbyr hunden et komplett kosthold.

Diettfôr

Har hunden din lett for å legge på seg, kan diettfôr være en god idé.

Billigfôr kontra merkefôr?

Mange synes det er unødvendig å gi hunden dyrt fôr. Vi tenker spesielt på merkefôr som Hills Science Plan, Royal Canin, Eurkanuba, Arion med flere. Dette fôret koster gjerne 40-50 kroner pr kilo.

Kvalitetsfôr finner du i dyrebutikker, både på gateplan og på nettet. En nyetablert og spennende dyrebutikk som selger merkefôr, er Zoopermarked.  Se utvalget hundefôr i denne butikken her. Dette er en dansk nettbutikk som nylig har etablert seg i Norge. Zoopermarked selger fôr og utstyr til alle type hunder.

Her finner du også loppe- og flåttmidler, hundeleker og utstyr for transport, tannpleie, trimming, hund i bil og hund på reise. Egen avdeling for hvalpeutstyr finner du også her.

Gi hunden tilpasset kvalitetsfôr

Prøv å velg ut det fôret som passer hundens forutsetninger best. Er hunden overvektig, velger du et fôr med lavt kaloriinnhold. Er hunden en hvalp, finnes et eget fôr for dette. Type fôr avhenger også av hvor stor hunden er. Og enkelte ganger om hvilken rase hunden din er.

Allergier eller andre spesielle problemer?

Akkurat som oss mennesker, finnes hunder som er allergiske, som har lett for å røyte, som lett får urolig mage eller kanskje bare reagerer på en bestemt type mat. Det er kjent at enkelte hunder også er disponert for å få problemer med hofter og andre ledd. Dette er jo et kjent problem hos schäferhunder.

Noen hunder har også lett for å reagere på allergener i maten.

Ta kontakt med en god dyrebutikk, enten på nett eller på gateplan, dersom du lurer på noe med hundemat.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:00 pm

Å flykte til den nye verden

 Redaksjon  Comments Off on Å flykte til den nye verden
Jul 272016
 

KOSMOPOLITIKK: Den globale utopi om kosmopolitisk tilhørighet har hittil blitt inkarnert av en håndfull intellektuelle, politikere og forretningsfolk, som føler seg hjemme hvor som helst i verden – der de har utviklet en egen internasjonal kultur. Men mange andre ressursfattige lar seg friste til utvandring, slik en bulgarsk vits lød: «Bare de eventyrlystne blir hjemme.» Historisk sett har dessverre migranter ofte støtt på problemer: Eksempelvis drev Storbritannia 2,5 millioner irer til å utvandre til Amerika – hvorav 1,5 millioner sultet i hjel. Mange ønsker å frigjøre seg fra deres lokale skjebne. Men verdens ressursfattige migranter får i dag ofte en tilværelse hvor politiske eller sosiale rettigheter utelukkes, og det man står tilbake med, som blir viktig for ens selvbilde, er rollen som forbruker.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:27 am

Oljemengden minker, behovet øker

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Oljemengden minker, behovet øker
Mar 242016
 

OLJEKRIG: Det internasjonale oljeforbruket vil øke med opptil 50 prosent i løpet av de 25 kommende år. Men hvordan klarer man å tilfredsstille etterspørselen? I mange land er man vitne til at produksjonen går ned. Og mange er skeptiske overfor hva som er den faktiske mengden av oljereserver. Gamle oljefelt viser tegn på uttørking. Og flere oljeproduserende land operer med oljetall som virker mistenkelige. Deres oljereserver kontrolleres av statlige selskaper som nekter enhver kontroll utenfra. OPECs såkalte «påviste reserver» er omtrent 400 milliarder fat større enn det som uavhengige private organisasjoner har kommet fram til. I dag kan det bli konflikter mellom de største vestlige forbrukslandene. Hvor snart må de finne andre energikilder?

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 11:05 pm

De britiske muslimene i Storbritannia

 Cafe Diplomatique  Comments Off on De britiske muslimene i Storbritannia
Feb 142016
 

Forvirring i de muslimske samfunnene i Storbritannia. Det er åpenbart at attentatene i London 7. juli 2005 har framprovosert en reell frykt for at deler av Storbritannias 2,5 millioner muslimer skal radikaliseres. Nærmere halvparten av de britiske muslimene har pakistansk opprinnelse, av disse kommer 80 prosent fra landsbygda –flesteparten kan ikke skrive og lese, selv ikke urdu. Byen Dewsbury lever nå under en permanent beleiring – der nektet de å snakke med journalister siden de siste arrestasjonene i fjor sommer skapte en mediestorm. Folk er tilbakeholdne med å påpeke måten de blir utpekt på som muslimer.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:25 pm

Rembrandt – og uniformeringen af øjet

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Rembrandt – og uniformeringen af øjet
Dec 162015
 

BILLEDKUNST: Udstillingen Rembrandt? Mesteren og hans værksted på Statens Museum for Kunst i København, viser en trend som man har kunnet iagttage i en række udstillinger af «Old Masters» i nyere tid: en mængde af infrarøde og ultraviolette fotografier, fotografier i skrålys, tekniske data og diagrammer. Den franske filosof Paul Virilio har advaret for den industrialisering af synet og den visuelle dressur som præger vores kultur. En fremadskridende serie af optiske instrumenter og proteser omdefinerer fuldstændigt forholdet mellem betragteren og den betragtede i kunsten. Dels gennem at betragtningens hastighed accelererer og at det betragtede derved bliver mere og mere gennemsigtigt og mindre stofligt, og dels gennem installationen af skærme. Romantiserede genier såsom Rembrandt og Giorgione, bliver foremål for dette videnskabeligt penetrerende blik. Kunsten er de briller, som den er blevet iscenesat med.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 11:28 pm

Når intensjonen blir en forbrytelse

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Når intensjonen blir en forbrytelse
Aug 292015
 

STORBRITANNIA: Loven Terrorism Bill 2006 styrker betraktelig den britiske regjeringens mulighet til å kriminalisere – ikke bare enhver politisk handling, men også ethvert opposisjonelt utsagn eller enhver støtte til motstandshandlinger eller nasjonale frigjøringskriger. I praksis gir den nye loven regjeringen muligheten til å forby enhver politisk organisasjon, fengsle eller deportere enhver person som uttrykker, har uttrykt eller vil komme til å uttrykke en politisk mening som skiller seg fra regjeringens synspunkter på voldelige konflikter over hele verden. Loven fortrenger selve essensen i det politiske.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 2:34 am

Ble Arafat myrdet?

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Ble Arafat myrdet?
Jul 182015
 

Det er 25 måneder siden Yasir Arafat, president for De palestinske selvstyremyndighetene og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO), døde. De franske legene som behandlet ham i siste fase av hans sykdom, fant ikke fullstendig ut hva dødsårsaken var. Hvis det ikke dreier seg om en naturlig død framtvinger to naturlige spørsmål reiser seg: hvordan ble han myrdet og av hvem? Den første gåten forblir uten svar. Det andre spørsmålet er ikke lenger en gåte takket være Ariel Sharons venn og mest trofaste, og kanskje mest personlige beundrer gjennom et halvt århundre, Uri Dan, journalisten på den israelske høyresiden. Palestinerne har aldri vært i tvil om at statsminister Ariel Sharon drepte lederen deres.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 8:26 am

Det nye Hamas

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Det nye Hamas
May 172015
 

Hvorfor nekter Hamas fremdeles, på tross av omfattende press fra alle kanter, å anerkjenne staten Israel? Fordi bevegelsen ikke har noen verdens ting å tjene på det. Hamas er i dag svært annerledes enn tidligere: De er opptatt av politiske rettigheter, «som ytringsfriheten, pressefriheten, og retten til organisasjonsfrihet». Ideer om «mangfold», «maktdeling» og «fredelig maktskifte» har fått ny giv, og tanker om et «velutviklet sivilsamfunn» og respekt for minoriteters rettigheter har også en sentral plass i dagens nye Hamas.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:25 pm

Evig krig for evig fred

 Redaksjon  Comments Off on Evig krig for evig fred
Feb 232015
 

USAS KRIGFØRING: I dag har rundt fire millioner mennesker, hovedsakelig sivile, mistet livet i ikke-konvensjonelle kriminelle kriger – finansiert gjennom smugling av diamanter, narkotika eller våpen. Nå nærmer USAs tap i Irak seg samme antall ofre som ved angrepene 11. September. Men Washington har en evne til å fortsette «å lide nederlag med suksess». Sannheten er at etter fem år, fem konflikter og fem milliarder dollar har Washingtons globale og «assymetriske» krig mot terrorisme styrket de fundamentalistiske fiendene og svekket de «moderate» kreftene. Også med konfliktene i Somalia forsterket de destabiliseringen av hele Afrikas horn. Derimot er EU et regionalt og fredelig prosjekt som privilegerer diplomatiske og kosmopolitiske løsninger.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:22 pm

Barelwi-, deobandi-, og tablighmuslimer…

 Cafe Diplomatique  Comments Off on Barelwi-, deobandi-, og tablighmuslimer…
Nov 022014
 

Storbritannia har 2,5 millioner muslimer, omtrent 3 prosent av befolkningen. Noen bosatte seg som sjømenn fra og med det 18. århundret, men den store innvandringen startet på slutten av 50-tallet. To tredjedeler av muslimene har asiatisk opprinnelse – indere, pakistanere (660 000, flesteparten kommer fra rurale strøk) og bangladeshere. Den siste tredjedelen består av irakere, nigerianere, iranere, algeriere, somaliere, bosniere og kosovoalbanere.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 9:46 pm