Jan 282014
 

INTELLEKTUELLE: «Eliten» i USA omtales som nedlatende, sløsende, kunstig, feminin, manipulerende, mer intellektuell enn praktisk og avhengig av andres arbeid. Den stigmatiserte eliten er ikke særlig rik, men den er kultivert. En taus majoritet føler seg derfor tråkket på av embetsmenns, dommeres, eksperters beslutninger, og av de intellektuelles hovmod. Her dreier det seg om lærdhet og kosmopolitisme versus enkelhet og tradisjon. Kollektivistiske teorier til en altfor velutdannet elite trenger ikke inn hos dem som holder fast ved nasjonens røtter, verdiene til The Founding Fathers og markedets selvregulerende usynlige hånd. På 50-tallet viste Mccarthyismen hvilken innflytelse høyresiden har i folkelige kretser, slik den angrep en «ny klasse» intellektuelle som sto i motsetning til nasjonens religiøse og patriotiske tradisjoner. Venstresiden svarte med å hevde at majoriteten var rasistisk, sykelig opptatt av sikkerhet, sexistisk, homofob, nasjonalistisk, fundamentalistisk. I dag har den konservative strategien vunnet denne kulturkrigen — slik den undertrykkende republikanske tale- og tenkemåten opportunistisk spiller på det folkelige.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 2:31 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.