Jul 272016
 

KOSMOPOLITIKK: Den globale utopi om kosmopolitisk tilhørighet har hittil blitt inkarnert av en håndfull intellektuelle, politikere og forretningsfolk, som føler seg hjemme hvor som helst i verden – der de har utviklet en egen internasjonal kultur. Men mange andre ressursfattige lar seg friste til utvandring, slik en bulgarsk vits lød: «Bare de eventyrlystne blir hjemme.» Historisk sett har dessverre migranter ofte støtt på problemer: Eksempelvis drev Storbritannia 2,5 millioner irer til å utvandre til Amerika – hvorav 1,5 millioner sultet i hjel. Mange ønsker å frigjøre seg fra deres lokale skjebne. Men verdens ressursfattige migranter får i dag ofte en tilværelse hvor politiske eller sosiale rettigheter utelukkes, og det man står tilbake med, som blir viktig for ens selvbilde, er rollen som forbruker.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail
 Posted by at 3:27 am

Sorry, the comment form is closed at this time.